Какво означава думата...

Дума ли е артове?

Какво означава думата артове?

+м., само +ед. Изкуство, изобразително изкуство.

AI тълкуване

ново