Какво означава думата...

Дума ли е артовете?

Какво означава думата артовете?

+м., само +ед. Изкуство, изобразително изкуство.

AI тълкуване

ново