Какво означава думата...

Дума ли е артуърк?

Какво означава думата артуърк?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново