Какво означава думата...

Дума ли е артът?

AI тълкуване

ново

Какво означава думата артът?

+м., само +ед. Изкуство, изобразително изкуство.