Какво означава думата...

Дума ли е архетип?

Какво означава думата архетип?

Първообраз; архаични характеристики от митологичните образи, които присъстват във всеки човек.

AI тълкуване

ново