Какво означава думата...

Дума ли е архетипове?

Какво означава думата архетипове?

Първообраз; архаични характеристики от митологичните образи, които присъстват във всеки човек.

AI тълкуване

ново