Какво означава думата...

Дума ли е архетиповете?

Какво означава думата архетиповете?

Първообраз; архаични характеристики от митологичните образи, които присъстват във всеки човек.

AI тълкуване

ново