Какво означава думата...

Дума ли е архетипът?

Какво означава думата архетипът?

Първообраз; архаични характеристики от митологичните образи, които присъстват във всеки човек.

AI тълкуване

ново