Какво означава думата...

Дума ли е арът?

Какво означава думата арът?

а`рът, а`ра, +мн. а`рове, два) а`ра, +м. Единица за измерване на земна площ, равна на сто квадратни метра.

AI тълкуване

ново