Какво означава думата...

Дума ли е атът?

Какво означава думата атът?

а`тът, а`та, +мн. а`тове, два) а`та, +м. +Разг.
#1 Буен, добре гледан кон.
#2 Жребец.

AI тълкуване

ново