Какво означава думата...

Дума ли е аудиодиск?

Какво означава думата аудиодиск?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново