Какво означава думата...

Дума ли е аудиодискът?

Какво означава думата аудиодискът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново