Какво означава думата...

Дума ли е аудиокомпактдиск?

Какво означава думата аудиокомпактдиск?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново