Какво означава думата...

Дума ли е аудиокомпактдискът?

Какво означава думата аудиокомпактдискът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново