Какво означава думата...

Дума ли е ауфтакт?

Какво означава думата ауфтакт?

+муз.
непълен такт; немски термин, който означава слаба част от такта съставена от една или повече нотни стойности която предхожда силното време на следващия пълен такт

AI тълкуване

ново