Какво означава думата...

Дума ли е баджове?

Какво означава думата баджове?

карта за идентификация обикновено закачана на сако или риза, чрез щипка или игла.

AI тълкуване

ново