Какво означава думата...

Дума ли е байкът?

Какво означава думата байкът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново