Какво означава думата...

Дума ли е байц?

Какво означава думата байц?

ба`йцът, ба`йца, само +ед., +м. +Спец.
#1 Водна или спиртна боя за повърхностно оцветяване на дървени изделия, без да се скрива структурата на дървото.
#2 Киселина или масло за почистване на метални изделия или за промяна на първоначалния им цвят.

AI тълкуване

ново