Какво означава думата...

Дума ли е бакборд?

Какво означава думата бакборд?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново