Какво означава думата...

Дума ли е бакборда?

Какво означава думата бакборда?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново