Какво означава думата...

Дума ли е бакбордът?

Какво означава думата бакбордът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново