Какво означава думата...

Дума ли е бал?

AI тълкуване

ново

Какво означава думата бал?

ба`лът, ба`ла, +мн. ба`лове, два) ба`ла, +м. Голямо празнично вечерно събиране за забава с танци и музика. Новогодишен бал. Абитуриентски бал.
+прил. [[ба`лен]], ба`лна, ба`лно, +мн. ба`лни. Бален костюм. Бална рокля. Бален салон.
----
ба`лът, ба`ла, +мн. ба`лове, два) ба`ла, +м.
#1 Единица за измерване на степента на сила на някои природни явления. Пет бала земетресение по ска`лата на Рихтер. Шест бала морско вълнение.
#2 Сборна цифрова оценка от оценките по изпитните предмети и/или по определени предмети, отразени в свидетелство или диплома, с която се участва за класиране в конкурс. Балът на кандидат-студента е висок.