Какво означава думата...

Дума ли е баркод?

Какво означава думата баркод?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново