Какво означава думата...

Дума ли е баркода?

Какво означава думата баркода?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново