Какво означава думата...

Дума ли е баркодовете?

Какво означава думата баркодовете?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново