Какво означава думата...

Дума ли е баркодът?

Какво означава думата баркодът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново