Какво означава думата...

Дума ли е барплотът?

Какво означава думата барплотът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново