Какво означава думата...

Дума ли е басът?

Какво означава думата басът?

ба`сът, ба`са, +мн. ба`сове и баси`, два) ба`са, +м.
#1 +Спец. В музиката — най-ниският мъжки глас.
#2 Певец с такъв глас.
#3 Духов или струнен музикален инструмент с нисък регистър.
+прил. [[ба`сов]], ба`сова, ба`сово, +мн. ба`сови.
----
ба`сът, ба`са, +мн. ба`сове, два) ба`са, +м. +Разг. Обзалагане, облог. Хващам се на бас. Бас държа.

AI тълкуване

ново