Какво означава думата...

Дума ли е бег?

Какво означава думата бег?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново