Какво означава думата...

Дума ли е бега?

Какво означава думата бега?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново