Какво означава думата...

Дума ли е бегът?

Какво означава думата бегът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново