Какво означава думата...

Дума ли е бендът?

Какво означава думата бендът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново