Какво означава думата...

Дума ли е бента?

Какво означава думата бента?

бе`нтът, бе`нта, +мн. бе`нтове, два) бе`нта, +м.
#1 Изкуствена преграда на река.
#2 Водният басейн зад такава преграда.

AI тълкуване

ново