Какво означава думата...

Дума ли е бенчмаркът?

Какво означава думата бенчмаркът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново