Какво означава думата...

Дума ли е бийт?

Какво означава думата бийт?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново