Какво означава думата...

Дума ли е бийтът?

Какво означава думата бийтът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново