Какво означава думата...

Дума ли е бик?

Какво означава думата бик?

бикъ`т, бика`, +мн. би`кове и би`ци, два) би`ка, +м. Мъжко говедо за разплод.

AI тълкуване

ново