Какво означава думата...

Дума ли е билборд?

Какво означава думата билборд?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново