Какво означава думата...

Дума ли е билбордът?

Какво означава думата билбордът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново