Какво означава думата...

Дума ли е бинтът?

Какво означава думата бинтът?

би`нтът, би`нта, +мн. би`нтове, два) би`нта, +м. Дълга лента от тънък плат за превръзка на рани.

AI тълкуване

ново