Какво означава думата...

Дума ли е биогаз?

Какво означава думата биогаз?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново