Какво означава думата...

Дума ли е биогаза?

Какво означава думата биогаза?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново