Какво означава думата...

Дума ли е биогазът?

Какво означава думата биогазът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново