Какво означава думата...

Дума ли е биотипът?

Какво означава думата биотипът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново