Какво означава думата...

Дума ли е биотокове?

Какво означава думата биотокове?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново