Какво означава думата...

Дума ли е биотокът?

Какво означава думата биотокът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново