Какво означава думата...

Дума ли е биотор?

Какво означава думата биотор?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново