Какво означава думата...

Дума ли е биотора?

Какво означава думата биотора?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново