Какво означава думата...

Дума ли е биоторове?

Какво означава думата биоторове?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново