Какво означава думата...

Дума ли е биоторът?

Какво означава думата биоторът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново